شعر سپید شعر و غمگین

شعر سپید کوتاه غمگین و سبک نو از دفتر 1394 الهه فاخته

شعر سپید کوتاه غمگین شماره 9

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

چرا خوابم نمی گیرد ؟
چرا حرفی نمی گویم ؟
شبیه یک غم سنگین شده ام , هیچ نمی گویم
فقط هستم ... هستم , چرا نمی گریم ؟
خداوندا, دلم یک تیکه کم دارد
پس بگیر آن تیکه دل را , که آشفته ام کرده است


کاش تیکه تیکه نبود
قلب, انتظار و قطر ههای یک شمع !
گاهی چقدر جای نبودن چیزی , پررنگ م یشود
کاش یا بود یا نبود
اما تیکه تیکه نبود
چون خواب , مدام ادامه دارد این کابوس !
تو را به محض رضای خدا
یکی, تیکه قلب مرا سر جایش بگذارد !

الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 13بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:28