شعر سپید کوتاه عاشقانه خلوت

شعر احساسی بین من و تو در خلوت کتاب صدای حق

بین من و تو احساسی ست

میتپد قلب .. میتپد روح

می شود گرم دستانم

درون, کلبه ای دارم

گاهی که دلم می گیرد

می زنم پرسه در نی زار

پشت آن تل

پشت آن تل که هر شب

نیلوفر پای سجاده حق

می کند راز و نیاز, تنها

تنها با خدا ... 

 

  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر صدای حق 
  • آخر پاییز 1390
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 12بار
  • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:37