شعر شاه و دختر چوپان الهه فاخته

شعر تو شاهی و من همون دختر چوپان از کتاب جونی جونی

 

شعر نو تو شاهی و من دختر چوپان

شاعر الهه فاخته

کتاب شعر جونی جونی یار جونی

 

 

تو شاهی و من همون دختر چوپان

که صبح .. کارش اینه

برو ای گوسفند نفهم

برو ، بگذر از مزرعه

زمین پاک و تو می جوی گندمش

نمی دونی این گندم مزرعه

واسه نونه و سیری گشنگی!

برو ای گوسفند نفهم

قسمتی از زمین مال ماست

حتی یک وجب ...!


بقیه شعر  به همراه دکلمه تو شاهی و من همون دختر چوپان به همراه دکلمه در ادامه مطلب 

 

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 176بار
  • انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 22:13