شعر عاشقانه شاهزاده خیال من الهه فاخته

شعر شاهزاده خیالی من شعرواره های سپید 63

شعر شاهزاده خیالی من

از کتاب شعرواره های سپید من

شاعر الهه فاخته

 

با صدای قمری کنار پنجره

بلند می شوم زخواب

چه باک از هراس پنجره؟

کنار رخت آویزه خاطره ... نگاه میکنم تو را

چه ساده ایستاده ای!

 

بقیه شعر شاهزاده خیالی من در ادامه مطلب بخوانید

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 64بار
  • انتشار : شنبه 25 خرداد 1398 - 23:13