شعر غمگین فارسی

شعر غمی دارم از کتاب شعر و شاید عشق یک

شعر نو غمی دارم 

کتاب شعر وشاید عشق یک 

شاعر الهه فاخته

 

 

پر زغم هستم ، و فریادم

برآن دروازه ی زیبای پر آیین رسید

مرا فریاد کم بود از پس آن رعد غم آور

مرا ناله توان بر هم زدو نالان و درمانده

در این صبحدم پاییز رویایم , خموشم کرد

 

) من روزه می گیرم در این شب ها (

 

بقیه شعر نو غمی دارم در ادامه مطلب ...

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 59بار
  • انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 0:46