شعر نو کوتاه عاشقانه

شعر نو کار عاشق به جز وفاداری چیست

بوی یک رنگی از آن جمع نیامد
شدم آشفته و جستم به کنارت


کار عاشق, جز وفاداری چیست ؟


گر به تو تیر زند آدم جاهل , سپر تو شده ام
چه مهم ... دستم نیست ؟
چه مهم .. پایم زخمیست ؟
اصل, توهستی که سالم باشی


بوی یک رنگی ازآن جمع نیامد
تیر زهر آلود کمانش,
در سینه من صد ساله شده لیک ندیدی
آن جمع چه داشت که حال من دیوانه ندیدی ؟

کار عاشق به جز وفاداری چیست
فاخته , جز وفا داری کاری بلد است ؟


خوبست گاهی , به خودت برگردی
همیشه آن نیست که یقین می داری هست

 • شاعر الهه فاخته
 • کتاب شعر فاخته 
 • شعر نو کوتاه عاشقانه شماره 42
 • 1395/1/20
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 10بار
 • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 23:50

باز روز دیگری می آید

عاشقانه ای دیگر میسازد

ومن در ماورای ذهن خسته ام, بتو می اندیشم

سادگی هایم را ببخش

گاهی نمیشود که بشود

وگاهی در نشودها میشود

دوستت دارم.

 • کتاب شعرواره های سپید من 
 • شاعر الهه فاخته
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 66بار
 • انتشار : شنبه 25 خرداد 1398 - 22:51
دلنوشته عاشقانه چشمهای تو شراب من است شماره46

دلنوشته عاشقانه شماره 46

 

مرا در بوسه های خودت مست کن 

چشمهای تو شراب من است 

بی تو دلتنگم

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • عاشقانه شماره 46
 • ا3اردیبهشت 1398
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 61بار
 • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:40
شعر نو چشم تو جادوگر احساس من است

ديشب در خانه من, حرف تو بود

تا خود صبح, حرف از روي و بوي تو بود

خاطراتي که پر از غم بود , شد اندوه تنم

 

باز مشتاق خبري از تو شدم

اين حال من است , حال هر روز من است

چشم تو, جادوگر احساس من است

 

کجاست راه نجات ؟ که سلامت برسم آخر راه ؟

اگر معرفت داري و حرفي بلدي

ياد اين فاخته عاشق دل‌داده بکن

 • کتاب شعر فاخته
 • شاعر الهه فاخته
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 147بار
 • انتشار : جمعه 20 ارديبهشت 1398 - 1:27