مقدمه کتاب شعر جونی جونی یارجونی

مقدمه کتاب شعر جونی جونی یار جونی

مقدمه کتاب شعر جونی جونی

شاعر الهه فاخته

با نام او
ماه
ماه تابان
سلام
هربار که در اسمان بی کران الله، قرص کامل میشوی دستم را روی قلبم می گذارم و شروع می کنم به دعا کردن و ارزو کردن.
دستانم گرم میشود
ارام و سبک می شوم
دقیقا مثل ان هنگام که حقیقتی فاش می شود و ادم خیالش راحت می شود ، حق گرفتنی است…

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 35بار
  • انتشار : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 - 19:7