کتاب شعر صدای حق - 2

شعر مرا ببخش از کتاب شعر صدای حق

 

شعر عاشقانه مرا ببخش

شاعر الهه فاخته

 

مرا بخشای اگر کم بوده ام در لحظه های غمگینت

مرا بخشای تو ای معشوقه قلبم

خدا می داند این قلبم چه می گوید !

 

بقیه شعر عاشقانه مرا ببخش در ادامه مطلب ... 


 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 29بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 3:25
شعر بانوی من از الهه فاخته کتاب صدای حق

 

شعر نوشت بانو 

نویسنده الهه فاخته

 

گرچه دنیا, این جهان فانی آوارگان

بد جفاکار است و من بر دست آن !

لیک ای بانوی من، بانوی زیبای خدا

غصه کم کن ای شده در راه حق

خالق زیبای ما این راه را کم می کند

 

بقیه شعر نوشت بانو در ادامه مطلب قرار دارد

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 33بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 3:15
شعر اگر بار دیگر آمدم دنیا کتاب صدای حق

 

شعر اگر یکبار دیگر به دنیا می آمدم

شاعر الهه فاخته

 

اگر یکبار دیگر آمدم دنیا

نگذار تنهایی سخت میان آدمها هیاهویی به پا

دارد

که دلها را فرو بلعد

و نگذارد کسی بر دیگری مهری, لبخندی

مهربانی دارد و تو نگریی از سبک دل بودن آنها!

 

بقیه شعر اگر یکبار دیگر به دنیا می آمدم در ادامه مطلب ... 

 

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 25بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 3:7
شعر دل من باز می شکند از کتاب صدای حق

 

شعر دل من باز شکست 

شاعر الهه فاخته

 

و صبح فریاد کشید

دو کبوتر بال زدند

جاده عریان و کبوترها مست

عشق بازی را بیاموز که دل

شهرت صدساله به سر می دارد!

 

بقیه شعر دل من باز شکست در ادامه مطلب ... 

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 16بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:53
شعر من با خدا از کتاب صدای حق

احساس میکنم دردی فزون تر

سینه ام را می فشارد

درد را در سینه می گیرم

می دوم, پای عریان

در شبی برفی

ماه نمی خواهم

من عاشق نورم , خدا را دیده ام

باز سیلی خوردم

امان از دل خدایا...

قلب من از سنگ نیست

اما سنگ می زنند

زندگی خانه و ویلا و سرگرمی نبود !

زندگی روشن شدن از محفل عشاق بود

من که یار و یاورم یزدان بُوَد

پا برهنه قصد رفتن کرده ام .

 


 • آخر سال 1390
 • شاعر الهه فاخته 
 • کتاب شعر صدای حق 
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 14بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:51
شعر ای هم نفس با من بمان کتاب صدای حق

ای همنفس اهل دلم

اهل دلی؟

اینجا برای تو جداست

بابای ما اینجا خداست

با من بمان, من با تو هستم ای رفیق .


 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 12بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:47
شعر دلی لرزید زمستان شد کتاب صدای حق

 

شعر دلم می سوزد

کتاب شعر صدای حق 

شاعر الهه فاخته

 

 

دلم می خواهد امشب پر بگیرم تا افق

تنهای تنها ... مثل قلب

دور گردم از این دیار

این دیار بی وفا

آدمکهای جفا

چون مترسک خشک و بی دل

چون کلاغ در پی انتقام و انتقام

 

بقیه شعر دلم می سوزد در ادامه مطلب 

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 39بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:42
شعر در خیال از کتاب صدای حق الهه فاخته

گوشه ای از زمان کنج من است

تو نمی دانی من چه می دانم!

در وجودم موسیقیست

و فرو می ریزد گاهی از سستی پل

ذرات وجودم

گاهی جای دستیست که به دلگرمی آن

می زنم لبخند

گاهی می لرزد اشک

آری گاهی نیست

می ترسم که خیال

بشود رویای صادقانه زندگی ام .

 

 • چهارشنبه
 • 1390/09/24
 • شاعر الهه فاخته 
 • کتاب شعر صدای حق
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 13بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:39
شعر احساسی بین من و تو در خلوت کتاب صدای حق

بین من و تو احساسی ست

میتپد قلب .. میتپد روح

می شود گرم دستانم

درون, کلبه ای دارم

گاهی که دلم می گیرد

می زنم پرسه در نی زار

پشت آن تل

پشت آن تل که هر شب

نیلوفر پای سجاده حق

می کند راز و نیاز, تنها

تنها با خدا ... 

 

 • شاعر الهه فاخته 
 • کتاب شعر صدای حق 
 • آخر پاییز 1390
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 12بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:37
شعر عاشقانه دریا از کتاب صدای حق

 

شعر عاشقانه دریا

کتاب شعر صدای حق 

شاعر الهه فاخته

 

دریا ... دریا ... دریا

یاد آن روز بخیر

تو به من گفتی در ساحل « عشق »

گفتم چیست! گفتی زیباست ! زیبا ...

گفتم چیست!گفتی خود باشی می فهمی!

و گذشت دریا رفت

ماندم از آن قصه پاک

لرزیدم, آخر دریا نیست

دیگر لحظه ای نیست که دریا بروم

اما تو, تو .... باز , بی دریا , گفتی « عشق »

گفتم چیست ؟ ..گفتی در توست !

حال که نه دریا می بینم و نه ساحل

می دانم دریا اینجاست

در سینه ی من

می دانم عشق زیباست

و تو می خندی این بار

خدا, تو همیشه می خندی

 

 • شاعر الهه فاخته 
 • کتاب شعر صدای حق
 • شعر دریا

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 13بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:34
شعر رنگ چشمان مرا می بینی از کتاب صدای حق

 

شعر رنگ چشمان مرا میبینی عاشقانه

کتاب شعر صدای حق 

شاعر الهه فاخته

 

رنگ چشمان مرا می بینی؟

پس چرا خاموشی!!

روزی قلبم لرزید, کسی رنگ چشمانم را دید

اما تهمت زد بر حسّم

من آسمان را رنگی دیدم

او تاریک! او به چشمانم تهمت زد

زین پس ترسیدم, چشمهایم را بستم

اما.... 

 

 

 

بقیه شعر رنگ چشمان من در ادامه ..

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 18بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 1:57
شعر کوتاه قایقران بران از کتاب صدای حق

قایقران بران

ساز را کوک می کنم

سل, سل و دو

دو , فا ... می و سل

آماده ام , آماده

می زنم تار, می نوازم سیم ها را

می خوانم از دل تنگی, نغمه آه

ماهیان گوش ها را تیز تر می کنند

میشود دریا دوچندان

ماهیان درد مرا فهمیده اند

اشک ماهی هاست,

دریا بیشتر موج بیشتر

آه من یک آه نیست

آه من قصه نیست

بران, قایقران بران

آن قدر بران تا چو یک خشکی

تمام دور من آبی باشد

می نوازم ساز

 

 • 1390/12/09
 • شاعر الهه فاخته 
 • کتاب شعر صدای حق
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 14بار
 • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 1:56
شعر همسفر قلبم می تپد از کتاب صدای حق

 

شعر زیبای همسفر 

کتاب شعر صدای حق

 

قلبم میتپد

روشنی پیداست

این روشن پیدا از چیست؟

 

برگ ... برگ زرد

برگ پاییز می افتد آسان از رخت

برگ زرد پاییز


برف .... می چکد از رخت

برف سرد .... ساده و بی آلایش

می شود خیس, سختی این جاده

 

بقیه شعر همسفر در ادامه مطلب ...

 

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 32بار
 • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 21:50
شعر راز قصه من از کتاب شعر صدای حق

 

شعر عاشقانه غمگین راز قصه من 

شاعر الهه فاخته

 

گله دارم که چرا سخت شده این دوره ما

گرگ بی غیرت خوش چهره لباس

دل معشوق مرا برد سراب

ای خدا همنفسم دست تو است

دل دلدار نگه دار

ای خدا عشق در دیدار گذار

 

 

بقیه شعر عاشقانه غمگین راز من در ادامه ... 

 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 16بار
 • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 21:44
شعر گم شده عاشقی و دوری از کتاب شعر صدای حق

عشق به هر دل نرود

باید اندوه عجیبی بکشی

باید از راز دلت, قصه عشق بخوانی

که فضا پر شود از فلسفه پاک خدا !

عشق لبخند خداست در دل بی کینه تو

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 9بار
 • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 15:50
شعر انتظار عاشقی از کتاب شعر صدای حق

زمان, زمان گریستن نیست

زمان گذشتن از پل لرزانیست

که تکان می دهند حاسدان , آن را

لرز دارد این پل ظاهرا آرام!

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 10بار
 • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 15:43
شعر تحفه ام عشق و صفاست از کتاب صدای حق

 شعر تحفه 

کتاب شعر صدای حق

 

روزگاریست که این تحفه درویشی ما

مانده در کوله خویش

تحفه را نگرفتند

گشنگان گرچه شوند سیر

چشمشان سیر نباشد ای دوست !

 

 

بقیه شعر تحفه در ادامه مطلب .. 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 23بار
 • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 15:41
شعر فریاد بی پاسخ از کتاب صدای حق مقدمه

شعر فریاد بی پاسخ 

شاعر الهه فاخته 

کتاب شعر صدای حق 

 

به نام مهربانترین مهربان

 

من از طوفان می ترسم

من از بی رحمی این باد، می ترسم

چرا باید بترسم ؟

منم فاخته

آزاد آزادم

ولی از رعد می ترسم

من از بغضی که سنگین است ... می ترسم

 

صدای رعد می گوید

منم چون تو ، دلم فریاد می خواهد

کمی باران,کمی اشک می خواهد

دلم می خواهد نترسم از کنایه

که پیرم کرد با سختی ها خدایا !

 

دلم می خواهد امشب زار زار

همپای رعد بگریم

 

دلم امشب هوای مرگ دارد

هوای پر زدن با اشک دارد

دلم امشب هوای دیگری هست

دلم امشب می خواهد بگرید

نکن فریاد ای ابر

دلم می ترسد از این خشم طوفان

دلم خیس است بس است باران !

 

چه سخت است این شب ، شب سرد

کنار هیزم خیس اتاقم

نه کبریتیست نه گرمایی, نه پتویی

که گرم دارم دلم را در اتاقم

نه اینکه خانه سرد است ای شب سرد

بل این دل, سردِ سرد است ای شب سرد!

 

دلم میگفت شکستم ، خستم

زمان میزد کنایه از بر من

تو ای دختر حیا کن ، دست بردار

بنوش از جام مرگ و بال بگشای

 

بقیه شعر فریاد بی پاسخ در ادامه ... 

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 51بار
 • انتشار : جمعه 28 تير 1398 - 16:59
شعر صدای حق از کتاب صدای حق

شعر صدای حق قهرمان 

شاعر الهه فاخته

 

قهرمان کسی ست که زخم های کهنه را نمک زده

,ادامه می دهد

نه می نشیند و نه جا می زند

می رود .. می رود دوباره با دو پای خسته اش

 

بقیه شعر صدای حق در ادامه مطلب ...

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 179بار
 • انتشار : چهارشنبه 15 خرداد 1398 - 22:56
شعر زخم عاشقی از کتاب صدای حق

دل تنهای مرا زخم نزن!

غصه دارم تو نکن

گر خدا غصه دهد,صبر دهد,شوق دهد

تو که هستی که لبم می گیری از خنده تنهایی خویش

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 41بار
 • انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 22:5