کتاب شعرواره های سپید من الهه فاخته

باز روز دیگری می آید

عاشقانه ای دیگر میسازد

ومن در ماورای ذهن خسته ام, بتو می اندیشم

سادگی هایم را ببخش

گاهی نمیشود که بشود

وگاهی در نشودها میشود

دوستت دارم.

  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شاعر الهه فاخته
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 66بار
  • انتشار : شنبه 25 خرداد 1398 - 22:51