بیایید خوب باشیم اصیل باشیم

بیایید خوب باشیم اصیل باشیم

نگاه پاک یعنی:

پول مرد را نبینی

تن زن را نبینی

اورا یک انسان ببینی

ذهن پاک یعنی :

باور کنی جای خدا در زمین آمدی و 

فکر کنی چه کنی که لیاقت این مقام را داشته باشی!

 

اصالت یعنی:

از چهارچوب خوب بودن بتوانی خارج شوی

 اما نشوی و نه بگویی 

 

غیرت یعنی :

مرررد باشی ،مثال زدنی باشی

زن باشی، نجیب و مقتدر باشی نه هرزه و لوند

یعنی به زن کسی محبت بیجا نکنی 

یعنی مرد کسی را هوایی نکنی

 

بیایید خوب باشیم

یا حق

الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 45بار
  • انتشار : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 0:8
  •