شعر تلنگر به خودآی تا آخر نهراسی

شعر تلنگر به خودآی تا آخر نهراسی

شعر تلنگر به خودت بیا 

شاعر الهه فاخته

 

مرده اي نشنود از بحث ،کلامي

کور هم نشود راست به راهي

هر کس که نخواهد،

 نتواني که به راهش بتواني

هر کس که شنيد، خواست!

تسليم الاه اند ، ولي

گاه بايد که تلنگر بخورند

 

مبادا که تکذيب کني

يا بگويي که نگفتي چنين است و

    چنان خواهد شد

ما گفتيم که به خود آيي و آخر نهراسي

سوره نمل 

شاعر الهه فاخته

شعر تلنگر

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 116بار
  • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:20