نوشته گاهی عیب از خودمان است

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

27 

گاهی عیب از خودمان است

گاهی لازم است مثل لاک پشت سرمان در لاک خودمان فرو برود . و نگاهی به خودمان بیاندازیم
چندبار گریسته ایم ؟
قهر کرده ایم؟
چندبار دلخور شده ایم؟
چندبار با وجود دلخوری بخشیده ایم و فراموش کرده ایم؟

اگر زیاد گریه کرده ایم.زیاد دلخور شده ایم عیب از ماست ، آری عیب از خود ماست .
ضعیف هستیم
پس خودت مقصری
خودت را قوی کنی
و ببین چگونه زندگی ات را نجات می دهی
خودت را قوی کن تا اطرافیانت تحت تاثیر قدرت تو ،قدرت بگیرند 
گاهی باید بعضی از حرف ها را نشنیده گرفت!
گاهی باید از خطای بعضی آدمها گذشت!
گاهی باید یه چیزهایی را ندید،یه چیزهایی را نگفت،یه چیزهایی را تحمل کرد
گاهی باید بیشتر صبر کرد 
گاهی باید تمرین کرد ... تحمل کردن را،صبر کردن را، قضاوت نکردن آدمها را ...
یا حق
نویسنده : الهه آجرلو ( فاخته )
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 57بار
  • انتشار : سه شنبه 12 شهريور 1398 - 1:20