دلنوشته دختر به قلم الهه فاخته

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

دلنوشته دختر به قلم الهه فاخته
 

دلنوشته برای دختر 

نوشته الهه فاخته 

 

آهای دختر 
بیا.. با تو هستم بیا...
بیا جلوی آینه خودت را ببین😊
تو چقدر زیبا هستی🌹
این زیبایی بخاطر روح زیبای توست!
روح تو، همیشه زیباست تا زمانیکه... یک زن شوی!

اد امه دلنوشته دختر در ادامه مطلب
 
مرد زندگیت را درست انتخاب کن
اگر هم نشد، نتوانستی، نخواستند.. از جانت مثل یک باغبان نگهداری کن🌹👍
نگذار بدی آدمها، زیبایی را از روح تو بگیرد.!
نگذار ظلم آدمها، تو را ظالم کند!
اگرکسی به تو بدی کرد، تو شبیه او نشو! بد نشو! تو زیبایی خودت را حفظ کن.💞🥰🧚‍♀️💖
دختر!
خودت را در آینه ببین، ناز کن ناز کن🤗 و خودت نازت را بخر!
اجازه نده کسی نازکش تو باشد که اگر نباشد یا برود در خود بشکنی!
مواظب روح زیبایت باش🌹
یا حق
نویسنده : الهه آجرلو فاخته
 
دلنوشته دختر
زمستان 1398
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 62بار
  • انتشار : شنبه 03 اسفند 1398 - 21:25