شعر مهربانی از کتاب شعرواره های سپید من

شعر مهربانی از کتاب شعرواره های سپید من

تو چون فرشته مرگ

در کمین گرفتن جانم

و من بسان جوجه قناری تشنه

در انتظار قطره ای از دریای محبت تو

ما محتاج مهربانی هم هستیم

مهربان تر باشیم با هم

شاید فردای من و تو فرق کند

تو باشی و من بروم .

 

الهه فاخته 

کتاب شعرواره های سپید من 

شعر شماره 1

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 0:8
  •