شعرواره قدرت عشق از شعرواره های سپید من 2

شعرواره قدرت عشق از شعرواره های سپید من 2

مثل یک جوجه قناری دربند قفس ,

هر شب خواب پرواز میبینم

اما صبح که بیدار میشوم ,میبینم در قفسم ...

از خود میپرسم:” آیا این قدرت رویاهای من است

که هنوز با اسارت این قفس نفس میشکم!”

صدایی میگوید: چه قدرتی دارد عشق !

یکی نیست بگوید :عشق دست از سرم بردار

من مرگ میخواهم نه تو را .

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 2
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 14بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 0:16