شعر کوتاه نامه و دلتنگی شعرواره 5

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر کوتاه نامه و دلتنگی شعرواره 5

 

شعر دلتنگی 

شاعر الهه فاخته 

شعرواره های سپید من

 

مینوسیم برایت نامه ای به دلتنگی

شاید قاصدکی آمد پاورچین پاورچین

نامه ام را دزدید و به دستت داد

شاید مهربانی بکنی یک روزی

شاید قلبم را درک کنی که شکست!

شاید جبران کنی همه سختی هایم را


شاید شاید شاید ...بهترینت باشم

شاید روزی برسد دشمنانت همه نابود شوند یا آنکه

تو همانی شوی که دلم میخواهد باشی

قهرمان... پر زور ... قوی .

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 5 - شعر دلتنگی
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 19بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 2:0