شعرواره 7 وقتی نمیخندی

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعرواره 7 وقتی نمیخندی

وقتی نمیخندی , نا خوش احوالم

وقتی نمی بینی, ناخوش احوالم

وقتی گریه میکنی آرام, ناخوش احوالم

وقتی گمان میکنی نمیبینم , ناخوش احوالم

بخند که من بخنده تو میخندم

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 7
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 23بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 2:47