شعرواره آه دل شکسته 8

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعرواره آه دل شکسته 8

صبح بعد از بیداری

کنار پنجره می ایستی

با چشمانی غم آلود

فکر میکنی کسی که دلت را

شکسته است مدام نفرین کنی

دریغ!

همان لحظه که دلت شکست

پروردگارت دست به کار شد

خیالت راحت ...

دل شکسته فقط سمت خدا باز میگردد

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 8
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 7بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 2:49