شعرواره سردی عجیب آدمها 11

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعرواره سردی عجیب آدمها 11

 

شعر سردی آدمها

کتاب شعرواره های سپید من

 

نگاه میکنم بتو چرا شکسته ای ؟

غزل غزل ترانه از صدای تو ... کم است

نگاه میکنم بتو ..

صدای تو گرفته است ... صدای من خموش

چرا کسی صدای دل به گوش خود ندید؟

گمان کنم دچار سردی عجیب گشته اند

آدمهای سرزمین من.

 

 

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 11 - شعر سردی آدمها
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 28بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 2:58