شعرواره عاشقی عرضه می خواهد22

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعرواره عاشقی عرضه می خواهد22

دیوانه ام ؟

از کی دیوانگان عاشق شدند ؟

از کی دیوانگان شاعر شدند ؟

از کی دیوانگان سرباز جان تو شدند ؟

دیوانه نیستم , عاشقم

من درد دارم از بی کسی

وقتی , نامهربانی می کنی, دیوانه ام

وقتی باورم کردی ولی افسانه ای ,.....

دیوانه ام


مجنون اگر گشتم ,

فقط از بهر توست

آرزو دارم برایت تو هم عاشق شوی

عاشقان را ایزد منان کند صاحب مقام

عاشقی عرضه میخواهد .. دعایت میکنم

تو اگر عاشق شوی

می فهمی چرا دیوانه ام

دیوانه ام ...

دیوانه ام ...

 

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 22

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 15بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 3:46