شعر در خیال از کتاب صدای حق الهه فاخته

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر در خیال از کتاب صدای حق الهه فاخته

گوشه ای از زمان کنج من است

تو نمی دانی من چه می دانم!

در وجودم موسیقیست

و فرو می ریزد گاهی از سستی پل

ذرات وجودم

گاهی جای دستیست که به دلگرمی آن

می زنم لبخند

گاهی می لرزد اشک

آری گاهی نیست

می ترسم که خیال

بشود رویای صادقانه زندگی ام .

 

  • چهارشنبه
  • 1390/09/24
  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر صدای حق
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 12بار
  • انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 - 2:39