شعر تمام می شود روز محنت و غم

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر تمام می شود روز محنت و غم

تمام می شود روز محنت و غم

تمام می شود درد دوری و هجر

نوید می دهم طلوع فردا را

که همسفر خوب من از راه معرفت آمد

التیام دلشکسته را اکنون , به دست یار با وقار دادم

به مژده , صدا می زنمت

و, می گویم :

تمام شد ... تمام !

تمام شد , روز محنت و غم ,فاخته !


  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعرنوکوتاه شماره 2
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 3:37