شعر شاید صلاح کار خداست بی تابم

شعر شاید صلاح کار خداست بی تابم

شاید صلاح کار خداست , بیتابم 

نشسته ام و چرا چرا میپرسم !


باید که فکر کنم درست است همه چیز

شاید که حکمت اوست , کارم


شاید که فرو بریزد این بیتابی !

یادش بخیر کرشمه او که با آه است


یک ناز از دل و یک تیر از کمان بی رحمش

فاصله من تا حکمت حق کجاست تا به کجا !

این کجا و آن کجا و حرف ناگفته کجاست ؟!


نگو که بخواب در این بیتابی

که فاخته اگر بخوابد گناه کار است


به حکمت حق , چشم فرو نمیبندم

شاید ..

راه باز شود ببیند ز چشم بیدارم


فاخته , گناه تو از ندانستن حکمت اوست

چه بیتاب می ماند دل گنه کارم


کسی که مسیرش به حکمت اوست

تا آخرت به بیتابی , گرفتار است


  • 1394/6/30
  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعرنو شماره 3
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 20بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 3:38