چشم های پر غم فاخته شعر کوتاه

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

چشم های پر غم فاخته شعر کوتاه

افسوس که راز پنهان در چشمها نمایان

رخ میدهد غمی سخت, در دیدگانِ گریان

 

ای خالق دو عالم, لطفی به حال من کن

اینجا خبر ندارند از حال دردمندان

 

این غم در نگاهم, راز دلی شکسته ست

طعنه زدن چه سود است

آن گاه که دل , عبوس است ؟

 

این رسم بی وفائیست

عاشقِ د لشکسته , مرهم نیست برایش

 

مار خموش در کام

نیش می زند با کنایه

اما چه سود دارد !

جز سنگینی نگاهی کز ظلم یار , ثقیل است

 

افسوس که راز پنهان , دردی نهفته دارد

این درد در نگاه است

فاخته ... بیگناه است

*گلایه از کسانی که می گویند چشم هایم غم دارد *


  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 5
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 3:46