شعر عاشقانه شکر ریز و افسون گر نگاهت

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر عاشقانه شکر ریز و افسون گر نگاهت

شکر ریز و افسون گر نگاهت

چو گل , رعنا و ... مغرور , چشمهایت

چه بیهوده کسی باشد که جز تو یار دارد


چه عطریست د لبستگی بر تو

که هر چه از وصفت بگویم

هر چه از حسن جمالت شعر گویم

نیست آ نچه باید باشد و تو در یقین زیباتری

گرچه بی وفا هستی ولی عیب از تو نیست

خو برویان بی وفا هستند

خوب رویان این چنین اند !


گر گوشه چشمی, نگاهی بر من مسکین بیاندازی

من تو را بت می کنم

 

من نگاهت را به قابی می زنم

هر شب و هرروز, نگاهت می کنم

گرچه دنیایت از دنیایم سواست

لیک هر چه باداباد

چون فاخته,عاشقانه ... نگاهت می کنم


  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر نو شماره 7
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 30بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 3:50