شعر ای سپید روی زیبا رخ خندان

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر ای سپید روی زیبا رخ خندان

ای سپید روی, زیبا رخ خندان

برایت آرزو مندم که شادان باشی و بی غم


عزیزم,عزم دیدار تو را دارم

فاخته, مطیع ات گشته است

گر بگویی هیس ... خاموشم , لالم , بی زبانم

گر بگویی کیست ... شوق دارم

تا بگویم عاشقم , نازنینم!


بخت من خوابیده است و ناز دارد

کی شود بیدار؟ امید دارم


یک مشت خاک از گلستانی که رویش راه رفتی

با صبا بفرست تا بویت کنم

فاخته جان می دهد در راه شما


می کنم یک دعا از بهر تو

شیرین بیان, شاد بادا .. شاد


  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 13
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 9بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 22:49