شعر سوختم از آتش دل آتشی بود که عمرم را سوخت

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سوختم از آتش دل آتشی بود که عمرم را سوخت

سوختم از آتش دل

آتشی بود که عمرم را سوخت


شد ..پریشان دل دیوانه من

مثل پروانه عاشق در شعله شمع

بال زدم , رقصیدم , در چشم تو سوختم

توبه کردم, دور شوم از آتش

مثل یک جام بلورین .... شکست این توبه

باردیگر به سراغت رفتم ,

سوختم ... سوختم


بی هوش شدم از شدت تکرار که هربار شکستم توبه

باز دلت را دیدم

باز شکستم توبه

 

و به سویت چرخیدم

سوختم ..


سوخت پرهای تن فاخته دل عاشق,

از آتش بی مهری تو

 

  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 16
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 11بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 22:57