شعر نو شکار فاخته

شعر نو شکار فاخته

بیچاره فاخته !

گاهی به تیر شکار, می افتد از پای

میشود خوراکی .. خوش طعم

گاهی به صید شکار,می شود اسیر قفس !

همدم اجباری شکارچی تنها یا پر غم ؟!

 

فاخته .. خود در پی عشق است , اسیرش نکنید

 

این که می گوید : کوکو .. به جستجوی چیزیست

فاخته اسیر دست انسان نیست !

 

نگاه کن شیرینی چشمانش را

دلت می آید به فکر شکارش باشی؟

کوکو آن که م یفهمد فاخته اسیر نباید باشد !

حتی اسیر غم و رنج ...

 

  • شاعر الهه‌فاخته
  • شعرنوکوتاه شماره 31
  • کتاب شعر فاخته
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 32بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 2:22