شعر نو عاشقی مقامیست که به هر کس ندهند

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر نو عاشقی مقامیست که به هر کس ندهند

عاشقی ..
مقامیست که به هر کس ندهند


خو شحالم , که مقامم بالاست
عاشقم ,
.... گرچه بی سر و سامان تر شده ام
.... گرچه رخم زرد شد از دوری تو


شاید جهان در گذر است
اما فاخته
راه تو را م یرود و به مهتاب شبش ایمان دارم ... !

 

  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر فاخته
  • شعر نو کوتاه عاشقانه شماره 36
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 9بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 23:33