شعر نو خیالهای پریشانم اسیرم کرده در کنج اتاقم

شعر نو خیالهای پریشانم اسیرم کرده در کنج اتاقم

شعر خیال های پریشانم

دفتر شعر فاخته 

شاعر الهه فاخته

 

خیال های پریشانم
اسیرم کرده در کنج اتاقم
قفس گشته , در و دیوار خانه
چو فاخته بی زبانم


خیالی از غبار غم
خیالی از اندوه و پریشانی
اسیر غم شدم در اتاق ساکت و خالی!


زبان شیرین و سیمین بر !
بیا راهی نشانم ده
که از هجر تو ..
من ..


اسیر غم شدم .. آری

خیال های پریشانی که دوست دارند
غبارهای اتاق ساکت من را .. !

 

  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر نو شماره 39 - خیالهای پریشان
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 23بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 23:42