شعر نو لیلی کجاست مجنون کجاست

شعر نو لیلی کجاست مجنون کجاست

لیلی کجاست ؟ مجنون کجاست ؟
شیرین کجاست ؟خسرو کجاست ؟ فرهاد کجاست ؟
دو ر ... دورتر ... دورتر ..


رفته است از خاطره , ماجرای عشق تازه
روزگاری داستان عاشق و معشوق بود
اکنون بسان افسانه ای , در شک درستی مانده ام ؟!
دور گشته قص ههای عاشقی


آه ... عاشق و معشوق کم شدند
شاید ... گم شدند
ای فاخته عاشقی ؟ معشوق شدی ؟
هیهات نه ای دل خوش باورم ... هر چه هست بی باوریست.

 

  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر نو کوتاه شماره 40
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 12بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 23:45