شعر نو عید و دلخوشی ساده از دفتر شعر 1394 الهه فاخته

شعر نو عید و دلخوشی ساده از دفتر شعر 1394 الهه فاخته

شعر نو کوتاه شماره 2

شاعر الهه فاخته 

دفتر شعر 1394

 

سه روز مانده به عید
ناگهان یادم افتاد
دفتر شعری بردارم
بنویسم در آن
رقصهای شعرم را با قلمم
عصر امروز, جدید است ولی
نمی دانم که چرا کاغذ,
و قلم را بیشتر
دوست دارم !

شاعر الهه فاخته

شعر نو کوتاه عید شماره 3

شاعر الهه فاخته 

دفتر شعر 1394

 

امروز, روز آخر سال است
و من دلم گرفته عجیب
کنار پنجره ایستادم تا خود صبح
خورشیدِ چشمهایم , نیمه باز شده است


فردا عید است
و من دلم گرفته عجیب, چه قدر سنگینم !!
کاش,وقتی دوباره کنار پنجره رفتم
دستی, بنشیند روی شانه من
و صدایی عاشقانه , زمزمه کند در گوشم
" دیگر تمام شد عزیز دلم ! "


چه د لخوشی ساده ایست حتی ,
فکر به این لحظه زیبا !

شاعر الهه فاخته 


جمعه : 29 / 12 / 1393

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 11بار
  • انتشار : جمعه 23 اسفند 1398 - 23:15