شعر سپید خاطرات تلخ اجباری از دفتر 1394 الهه فاخته

شعر سپید کوتاه شماره 6

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

خاطرات ..
خاطرات تلخ اجباری !
روی شانه های کوچک من خوابیدند !
خوابشان آن چنان سنگین است
که انگار قصدشان این است ,
تا دم مرگ با من باشند و بیدار نشوند !
تا مبادا , در بیداری
بحثی صورت گیرد
یک طرف قهر کند , و برود


خاموش اما سنگین شده اند
خاطرات اجباری , و چه تلخ ... !
جمعه : 29 / 12 / 1393

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 7بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:19