شعر سپید عاشقانه من از غربت چشمهای تو به اینجا رسیدم

شعر سپید عاشقانه من از غربت چشمهای تو به اینجا رسیدم

 

شعر سپید عاشقانه شماره 1

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/1

 

من ازغربت چشمهای تو, به اینجا رسیدم
اگر چشمهای تو, با دلم
با غزل های یک عاشق خسته دل , غریبه نبود
من اینجا نبودم .... 


بودم در کنارت ...
در آغوش گرمت , میان بازوانت !
برایت غزلها, غز لها مینوشتم !
اگر این همه غربت از مهربانی وعشق, درونت نبود !
من هم از این غربت تار مبهم رها م یشدم
کمی بیشتر ببین ای عزیز !
کمی بیشتر دلم را ببین !


الهه فاخته 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 7بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:32