شعر سپید قرآن سببی ساز سبب ساز تویی از دفتر 1394

شعر سپید قرآن سببی ساز سبب ساز تویی از دفتر 1394

شعر سپید شماره 2

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/1

 

قرآن سببی ساز , سبب ساز تویی !
من بیدار شدم, عالم بیدار تویی !


در روز تولد , از حمد تو خواندند در این گوش
در گوش خود از تو خبری شد


قرآن تو کلامی , از سوی خدایی
نادان نشوم, از تو چه پنهان !

علت این قلب پر از مهر, تو هستی !


قرآن سببی ساز که من شعر بگویم
خطی بنویسم, و از راز تو گویم ..


در ماتم کده, قلمم رنگ ندارد
آنگه که زتو, آیه اسرار بخوانم , سخت است نوشتن !
سخت است با این الفبا , چیزی بنویسم که سخن از تو بگوید
نالم ... زکه نالم ؟
هر عشق, معمای بزرگیست
من عشق تو را با قلم خویش , نیابم !


قرآن سببی ساز که صبرم شده لبریز ....
سبب ساز ! سبب ساز ..... سبب ساز !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 16بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:40