شعر سپید عاشقانه کجایی مونس جانم منم عاشق وفادارم از دفتر 1394

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید عاشقانه کجایی مونس جانم منم عاشق وفادارم از دفتر 1394

شعر سپید عاشقانه شماره 3

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/3

 

مست از بوی بهار , زیر باران شعری خواندم :
کجایی مونس جانم , منم عاشق, وفادارم
دلم را تو شکستی لیک, همه خندیدند از این باور
تو باور کرده ای من را
اما ....

نشد و نخواستند
تا بفهمیم عاشقی را , بیشتر , با هم !
طوفان زد امشب .. آسمان در حال تغییر است
وسال نو, پر از تغییر
آرزویم بوده ای هر شب, هر روز ..
مونس تنهایی ام ... چشمهایت شد


گردباد نامردی انسان, به پایم پیچ خورد و لرزیدم
تو را آن گردباد برد !
و من در ماجرای این فلاکت ها, شکستم


عشق ... سخت است
کمی نزدی کتر باش !

شاعر الهه فاخته 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 12بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:43