شعر سپید از انتقام تو گذشتم و دل شکسته ام

شعر سپید از انتقام تو گذشتم و دل شکسته ام

شعر سپید شماره 9

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/13

 

از انتقام تو گذشتم
ساده گذشتم ... با اشک !


تلافی دردی که به آن مبتلا گردیدم
سوزاندن عکسهای تو بود !


من قدرتم را در دلی دیدم که شکست


مدام در پی گوشه ای می گردم
چون حبابی معلق و گردان
در فضایی دقیقا وسط هیچستان !
کاخ رویاهایم ریخت , و غرورم که شکست
گوشها کر شده اند , چشمها ندید
اسم خدا را گفتی , اذان میخواندی
تو خدا را فهمیدی؟ ... پس من چی ؟
در کدام آیین , چنین قانونی هست
که خدا را بستایی اما شیشه نازک دل, خرد کنی ؟


از تو گذشتم چون قلبم که شکست , ناتوان گشتم
انگار ... عشق ... رفت ,

از اول عید شادی ...
در کدام دنیایی که با شکستن یک دل , شادی ؟
خدا جواب میدهد ... ایمان دارم


شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 16بار
  • انتشار : یکشنبه 25 اسفند 1398 - 20:33
  •