شعر سپید مثل یک ماهی کوچک در آب می خندم

شعر سپید مثل یک ماهی کوچک در آب می خندم

شعر سپید شماره 11

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/16

 

مثل یک ماهی کوچک در آب , میخندم
به آسمانی که دیگر آبی نیست !
به آسمانی که دیگر روشن نیست !


میلغزم در دست ناجوانمردانه یک انسان
داد می زنم : “ کمک
کمک, ریه هایم بی آب است
تمایلی به دیدن صورتت ندارم , انسان !
من از ماری که به لانه ام نزدیک شود, میترسم


من فقط یک ماهی هستم
میخندم , به آسمانی که روزی, آبی بود
تو خرابش کردی!


چشمهای من , هنوز, میبیند
تو آسمان روز رویاهایم را با سیاهی نامردی, پر کردی !
می آید روزی که یا من میمیرم
یا آسمان رویاهایم رنگ بودن میگیرد ...

الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 12بار
  • انتشار : یکشنبه 25 اسفند 1398 - 20:43