شعر سپید کابوسهای لعنتی هر شب دفتر 1394

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید کابوسهای لعنتی هر شب دفتر 1394

شعر سپید شماره 12

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/23


کابو سهای لعنتی هر شب

بخاطر زخمهای بیرحمانه توست , که زدی بر جانم

هر چه کردم از دل بود , هر چه گفتم از دل بود

عجب غریب شده است این دل !

انگار , عشق... دیگر نیست

مینویسم : ... عشق .... آسمان می خندد


تحمل ندارم

که ببینم شکست خورده ای ای دل !

تلخ نشو ... !

یار دیرین با ماست

الله با ماست ... عشق اوست !

 

شاعر الهه فاخته

یکشنبه : 23 / 1/ 1394

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 8بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 3:19