شعر سپید دیوانه ام هر چه دارم برای توست دفتر 1394

شعر سپید دیوانه ام هر چه دارم برای توست دفتر 1394

شعر سپید شماره 15

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/1/23


دیوانه ام , هر چه دارم برای توست

هر چه گفتند , خاک کن !

هر چه بودی, خاک کن !

بد یا بدتر , خاک کن !

چه می آید و خواهد شد ؟!

من هر چه دارم بپای تو م یریزم , فدای سرت !

این گونه آرام می گیرم

نکند فکر کنی تنهایی !

نکند فکر کنی, غمگینی !

تو به من گفتی : دیوانه !

من دیوانه تر که م یشوم همه وجود خود را م یبخشم

همه ذرات جسم تنهایم را ... م یبخشم

چه کنم ؟

من تا پای مرگ , همه چیزم را برای تو م یبخشم ....

الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 5بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 3:28
  •