شعر سپید پرنده های بی کسی مگر عادت می شود

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید پرنده های بی کسی مگر عادت می شود

 شعر سپید  شماره 28

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/02/01

چند ماهی میشود که میشنوم

یک پرنده ! ... آواز تلخی دارد

از تمام پرندگان پرسیدم

هر کدام خندیدند , رفتند ...


تا امروز ... ناگهان , در کوچه صدای بالی آمد

 (پر پر زدنی , بال زدنی ... )

دیدم یک پرنده ,

از پشت میله های پنجره ای ...

مدام .. بال بال می زد

چشمهایم به راه چشمهایش افتاد


چه کسی می گفت ؛

پرنده های قفسی , عادت دارند به بی کسی ؟

مگر بی کسی , عادت شده است ؟

مگر بی کسی , اصلا .. عادت خواهد شد ؟


چه قدر سخت است

بی کسی ... بی کسی عادت نیست ..

عادت نبوده و عادت نخواهد شد .. یادت باشد !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 6بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 4:54