شعر سپید تقاص دل شکسته از دفتر 1394 فاخته

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید تقاص دل شکسته از دفتر 1394 فاخته

شعر سپید تقاص شماره 31

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته 

 

1394/02/08

صحنه تکرار می گردد

یک نت روی دفترم می رقصد ... فکرمیرقصد

نوک انگشتانم می لرزد


هیچ شعری نیست !

قصه هست

نت هست

دفتر هست

اما ... قلب من جایش نیست


کوچه میخندد از رقص سکوت خانه

خانه می خندد از نت ها

نت می رقصد


هیچ سازی نیست … هیچ محکومی نیست

قصاص کشتن, اعدام است

قصاص دلشکستن , چیزی نیست , انگار ترسی نیست

خوابم می آید ... میترسم

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 4بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 5:5