شعر سپید قایق کاغذی روی فرش فرش بدون تبسم

شعر سپید قایق کاغذی روی فرش فرش بدون تبسم

شعر سپید قایق کاغذی شماره 33

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/02/12

 

قایق کاغذی .... روی فرش

فرش .... بدون تبسم , سرد و بی روح


روی کف سنگی خانه ام , قایقی کاغذیست ...

میخواهد .. تن , به آواز دریا سپارد !

بیچاره .... قایق کاغذی !!

فکر میکند بزرگ است , مهم است ؟

در یک لیوان آب , غرق میشود ... قایق کاغذی !

 (بدون ناخدا , ساکن

لحظه ها , بدون ناخدا .... ساکنند ! )

همیشه کسی هست که هل میدهد قایق زندگی را

کسی که تهی نیست !

کسی که عزیز است , عزیز خداوند


قایق کاغذی ... روی فرش

و فرش ... خوابیده است و من

فوت می کنم , قایق کاغذی را روی فرش ...

1394/2/12

شاعر الهه فاخته 

 

.... شعر سپید  شماره 32 در ادامه مطلب ....

شعر سپید قدرت شماره 32

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/02/12

من این روزها به انتهای تردید رسیده ام ...

انگار

عجیب حس پرواز دارم

و فقط می خواهم

اوج بگیرم

حق ...بالاخره می آید


سهم من

از این همه ظلم ....شکستن نیست !

من ... به قدرت بی نهایت ...ایمان دارم

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 14بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 17:51
  •