شعر سپید خشم و مهربانی شاعر الهه فاخته

شعر سپید خشم و مهربانی شاعر الهه فاخته

شعر سپید شماره 37

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/02/13

احساس می کنم سایه ای دارم

سایه ای که در انتظار قتل من است ! ... پس از تاریکی


مدام فکر میکنم کسی میخواهد مرا بکشد

بر میگردم .. سایه خود را می بینم

سایه , سایه من است

بی شک, و این گمان غلط .. از من است


دستهایم را با تمام تنش, تکان می دادم

با حرص, قدم میزدم و تمام خشم من ندانسته ,

به سایه ام بر می گردد


چه خشم غریبی .... در من میجوشد

باید کمی مهربانتر باشم !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 9بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 18:26