شعر سپید تکرار آشکار بین من و ساعت شنی

شعر سپید تکرار آشکار بین من و ساعت شنی

شعر سپید شماره 39

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/02/13

چون ذره های خاک شنی در ساعت شنی

فقط ... میدوم

تمام که میشود .. شروعی دوباره !

گاهی فکر می کنم .. زمان هستم

ساده , بی ریا , یکنواخت !

بدون غلط املایی


از اول تا آخر , از آخر تا اول

میچرخم , می چرخم و در پی این چرخیدن

تغییر میکند جسم فرسوده

میشود خاک !

رنگ میبازد آسمان آبی و من .... در عجبم !


چرا بجای بهتر, بدتر شد ؟

چه تکرار آشکاری بین من و ساعت شنی ست

چقدر زندگی ساده تر می بود اگر

هر کدام از ما

یک ساعت شنی ... داشتیم !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 13بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 18:46