شعر سپید دل شکستن و شکستن غرور دخترانه مرموزم

شعر سپید دل شکستن و شکستن غرور دخترانه مرموزم

شعر سپید دلشکستن شماره 41

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/03/03

ای بی معرفت !

به کجا می روی هر شب ؟

به آغوش یک هوس زود گذر ؟

اما .... من

در خیالم , بغل میگیرم خاطرات روشن تنهایی را !

خاطراتی که درآن .. هوس .. فقط ...لبخند است

در جاییکه الاه .. بین من و تو , قاضیست


ای بی وفا ... !

نگو خبر نداری از دل بیچاره من

نگو نمیدانی که شکست

چون زلزله ای که شهر را ویران کرد

چون شیشه که ناگهان بشکست

چون صدایی که به ناگه برخاست

نگو نمیدانی که شکست , کاخ رویاهایم

قلبم , آهم .. و غرور دخترانه مرموزم .. !


نگوکه نمیدانی ..

تو شکستی من را, ای یار ... !!!!

بی غرور , از پی تکبری وحشتناک ,

تو شکستی, شیشه عمر شادمانی من را

چون زلزله ای فرو ریخت خانه ها در شهر

آوار شد, تک تک لبخندهایم

و شکست در من یک لبخند !!!

شکست شیشه خاطرات شیرینم

چه بیرحم بودی و ب یمهر !

( آدم بی مهر, از خدا دوراست )


الله

شکست , شکستم ... دلش شد آرام ؟

پس من ؟

آه

شاعر الهه فاخته 

یکشنبه : 3/ 3/ 1394

پ.ن: مراقب دل ها باشیم ♥

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 8بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 21:54