شعر سپید غمگین دلشکسته و بی خوابی از دفتر 1394

شعر سپید غمگین دلشکسته و بی خوابی از دفتر 1394

شعر سپید غمگین دلشکسته شماره 45

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/05/17

باز شب شد و لحظه‌های تکراری ...

آسمان , تاریک است

ماه به خواب رفته و من بیدارم

و ستارگان امشب, خوابند

چشم‌هایم بیدار

آسمان خوابیده است یا من در ذهن تو خوابیدم ؟!

که چنین ... هوشیار به خوابیدن ماه , آگاهم ؟!

 

دل خود را بر می‌دارم

میخوانم غزلی در وصف تو زیبا !

ناگهان یادم می ‌افتد که دلم را تو شکستی ای جانم !

چه فراموشی تاریکی !!!

من دلم میخواهد از یاد ببرم

آن روز که تو بی‌رحمانه زدی و قلبم را... شکستی ای جانم !

کاشکی کاخ رویاهایم بود ... هنوز ..

کاشکی بهانه خوابیدن .. فکر به لبخند قشنگت بود

اما کلید دلم را دست نا اهل سپردی که تمام روحم زخمیست

کاش امشب می‌خوابیدم

شاعر الهه فاخته

شنبه ( بامداد ) : 17/5/94

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 8بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 23:41
  •