شعر سپید یک طرفه قرعه به نامت بزند و گناهی که نکردی به پایت بزند

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید یک طرفه قرعه به نامت بزند و گناهی که نکردی به پایت بزند

شعر سپید قرعه یک طرفه شماره 49

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/10/12

 

روبرویم یک عکس است

عکسی از رخ خندان تو ای یار !

دگر تاب ندارم, نگویم زتو اینبار

آتش خشم تو را می‌فهمم

راستی ... نامه‌هایم را داری ؟

فهمیدی ... عاشقانه ... دوستت دارم ؟

 

آتش خشم تو را من دیدم

عیب از من نیست که تو, غمگینی

اطرافت از صدای خنده ای پر گشته

می‌خندد , می‌خندد زن بدکاره !

 

غمگینم از بخت بدم

تو نپرسیدی از من, علت ناخوشی روزم را

کسی آمد و لبخندم رفت

وقتی دیدم سایه بدنامی به جانم زده و خاموشی !

آه , غمگینم .. سخت است

قضاوت این موضوع

یک طرفه, قرعه به نامت بزند

و گناهی که نکردی به پایت بزند

 الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 23:55