شعر سپید بهشت اینجاست با قلم من

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید بهشت اینجاست با قلم من

شعر سپید بهشت با قلم من شماره 52

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/10/26

 

در سلول انفرادی هم که باشم

یک قلم و یک دفتر می‌تواند بویی از بهشت باشد !

می‌نویسم و می‌شود شبیه شعر ... حرف‌هایم

چیزی از جنس من

این زبان من است که روی کاغذ می آید !


بهشت اینجاست

چکیده شده از قلمی روی خط

از بین انگشتان پر حرارت من

در این شب , شب تولد من با ستاره تاب‌ناکم

 

بهشت , زبان من است

که ازنزدخدا می آید روی خط

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 6بار
  • انتشار : سه شنبه 05 فروردين 1399 - 0:9