شعر سپید محبت که ازحد بگذرد

شعر سپید محبت که ازحد بگذرد

 شعر سپید غم شماره 57

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته 

1394/12/27

 

سالهاست به زمین چشم میدوزم

از ترس اینکه نکند

نگاه کنم و

بشکند شیشه محبت من

بی دریغ مهربانی , جایز نیست ... !

به اندازه جنبه ها , پر کن درون کسی را از محبت خود

گناه نیست

انسان پر خطا, بی خطانیست

و من افسرده از این محبت بی دریغ شده ام

هر چه کردم, تیر شد حواله به قلب

افسرده ام در میان ظرفیت آد مها !

عذاب, کم شدن درک آد مهاست !


ای الهه مهربانی که پر از احساسی

به هر کس قدرجنبه اش محبت کن

غیر این وظیفه شود ...


یاد بگیر که بگویی نه !

 

آخرین چهارشنبه آخر سال: 27 / 12 / 94

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 11بار
  • انتشار : سه شنبه 05 فروردين 1399 - 0:38